Κ.Δ.ΑΠ.

 

Σκοπός του Άξιον εστί, είναι η ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού.
Στις δομές μας η ΠΑΙΔΕΙΑ του παιδιού οργανώνεται- συγκροτείται-εξελίσσεται
μέσα από μια αλληλένδετη συνεχή διαδικασία που ξεκινά από την ηλικία των 2μηνών και ολοκληρώνεται στην ηλικία των 12 χρονών.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

ηλικίας 5-12 ετών.

Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η ενασχόληση των παιδιών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου με δραστηριότητες που πηγάζουν από τα ενδιαφέροντα τους, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους σε ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες, η καλλιέργεια και η διεύρυνση των κλίσεων και των δεξιοτήτων τους, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ατομικής τους έκφρασης και η εξυπηρέτηση των γονέων.
Το ΚΔΑΠ βοηθά τα παιδιά να ξεφύγουν από την απομόνωση του σύγχρονου τρόπου ζωής που τείνει να τα μετατρέψει σε παθητικούς δέκτες της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση τους, καθώς συναναστρέφονται καθημερινά με παιδιά διαφόρων ηλικιών.

Μερικές από τις δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να απασχοληθούν τα παιδιά στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του "Άξιον εστί ", είναι:

 •  Αστρονομία
 •  Εικαστικά
 •  Ευρυθμία
 •  Μουσειακή Αγωγή
 •  Παραδοσιακοί Χοροί
 •  Μουσικά Σύνολα
 •  Συναισθηματική αγωγή
 •  Κουκλοθέατρο
 •  Πληροφορική
 •  Κατασκευές με Ανακυκλώσιμα Υλικά
 •  Πισίνα
 •  Αναρρίχηση
 • Απογευματινή Μελέτη
 • Προφορικά μαθήματα Αγγλικών
 • Φιλαναγνωσία

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης