Νηπιαγωγείο


Σκοπός του Άξιον εστί,  είναι η ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού.

Στις δομές μας η ΠΑΙΔΕΙΑτου παιδιού οργανώνεται- συγκροτείται-εξελίσσεται

μέσα από μια αλληλένδετη συνεχή διαδικασία  που ξεκινά από την ηλικία των 2μηνών και ολοκληρώνεται στην ηλικία των 12 χρονών.

Σκοπός του Νηπιαγωγείου:

Είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, κοινωνικά, γνωστικά και συναισθηματικά μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο στόχων που ορίζει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΔΕΠΠΣ), η σύγχρονη παιδαγωγική, η πολλαπλή Νοημοσύνη του Gardner, η Νευροφυσιολογία αλλά και η μακρόχρονη εμπειρία μας στο χώρο.


Δράσεις και δραστηριότητες που έχουν νόημα για το παιδί και βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του, σέβονται την ατομικότητα και τις ανάγκες του σε συνδυασμό με ένα σταθερό, συνεπές, οργανωμένο και τρυφερό πλαίσιο γίνονται τα οχήματα για την πολύπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού. Σκοπός μας να εξελιχθεί το παιδί σε έναν άνθρωπο αυτόνομο, ανεξάρτητο, δημιουργικό και ευτυχισμένο, εφοδιασμένο επαρκώς για να αντιμετωπίσει τις καθημερινές καταστάσεις της ζωής.

Το Νηπιαγωγείο του «Άξιον εστί» είναι στελεχωμένο με εκπαιδευτικούς άρτια καταρτισμένους, ενθουσιώδεις, κοινωνούς της σχολικής μας πραγματικότητας που τρέφουν στοργή και πολλή αγάπη για τα παιδιά. 

Μια ματιά στο πρόγραμμα μας......

προγαρμμα παιδικοθ