Παιδικός Σταθμός

Σκοπός του Άξιον εστί,  είναι η ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού.

 

Στις δομές μας η ΠΑΙΔΕΙΑ του παιδιού οργανώνεται- συγκροτείται-εξελίσσεται

μέσα από μια αλληλένδετη συνεχή διαδικασία  που ξεκινά από την ηλικία των 2μηνών και ολοκληρώνεται στην ηλικία των 12 χρονών.

 

Ο Παιδικός Σταθμός του Άξιον εστί διαθέτει τμήματα:
Προ- προνηπιών: ηλικίας 3χρ. και τμήμα
Προνηπίων: ηλικίας: 4χρ.

Γνωρίζοντας ότι σε αυτή την ηλικία το παιδί, αποχωρίζεται συνήθως για πρώτη φορά το οικογενειακό περιβάλλον και πλημμυρίζεται με συναισθήματα εγκατάλειψης και ανασφάλειας, οι άρτια καταρτισμένοι παιδαγωγοί, είναι έτοιμοι να το υποδεχτούν και να το εντάξουν στην αγκαλιά της νέας του κοινότητας, της σχολικής κοινότητας, καλύπτοντας τις συναισθηματικές και γνωστικές του ανάγκες.

Στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, υλοποιούνται δραστηριότητες που είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και πηγάζουν από τις θεμελιώδεις αρχές του σχολείου μας: τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, τη ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ GARDNER, τη ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΣΗ όσο και από τις ανάγκες του παιδιού.

Στηριζόμενοι, λοιπόν σε αυτές τις αρχές, προσφέρουμε στα παιδιά ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, όπου μέσα από το παιχνίδι, τη βιωματική και την ενεργητική μάθηση μπορούν να καλλιεργήσουν την αυτονομία , την αυτοπεποίθηση, την έκφραση, τη δημιουργικότητα, την ανάληψη πρωτοβουλιών. Στόχος μας να εξελιχθούν τα παιδιά σε αυτόνομα, σκεπτόμενα άτομα, έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής.

Μια ματιά στο πρόγραμμα μας....

 προγαρμμα παιδικοθ