Βρεφικός Σταθμός

Σκοπός του Άξιον εστί,  είναι η ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού.

Στις δομές μας η  ΠΑΙΔΕΙΑ του παιδιού οργανώνεται- συγκροτείται-εξελίσσεται

μέσα από μια αλληλένδετη συνεχή διαδικασία που ξεκινά από  την ηλικία των 2μηνών και ολοκληρώνεται στην ηλικία των 12 χρονών.

 

Ο Βρεφικός Σταθμός του "Άξιον εστί " δέχεται βρέφη από 2 μηνών, εώς 2,5 χρονών.

Σε ένα φιλόξενο, ασφαλή και πλούσιο σε ερεθίσματα και χρώματα χώρο θα βρείτε το βρεφικό σταθμό του Άξιον εστί.
Οι άρτια εκπαιδευμένοι παιδαγωγοί που τους διακρίνει η αγάπη για τα παιδιά και η θέληση για την ολόπλευρη ανάπτυξη τους, φροντίζουν με τρυφερότητα και στοργή τις βιολογικές, συναισθηματικές και αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών.

Σύμφωνα με τον Ελβετό Φιλόσοφο Jean Piaget τα παιδιά από τη γέννηση τους μέχρι και την ηλικία των 2 ετών βρίσκονται στο αισθησιοκινητικό στάδιο.
Στην περίοδο αυτή, τα αντανακλαστικά που αποτελούν τα πρώτα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος για την επιβίωση και την προσαρμογή στο περιβάλλον, αποτελούν την βάση για την ανάπτυξη εκούσιων δραστηριοτήτων. Σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αυτή παίζουν οι αισθήσεις και η ικανότητα της κίνησης που αποκτά το βρέφος.
Καθώς δεν έχει αποκτηθεί ακόμη η ικανότητα εσωτερικής αναπαράστασης του εξωτερικού κόσμου, το άτομο σε αυτή τη φάση καλύπτει τις ανάγκες του και αντιμετωπίζει τα προβλήματά του με βάση την αντίληψη που του προσφέρουν οι αισθήσεις του και τη δυνατότητα κίνησης του σώματός του για αξιοποίηση των αντικειμένων που υπάρχουν στο άμεσο περιβάλλον του.

Μέσα από δραστηριότητες που εμπλέκουν την όραση, τη γεύση, την όσφρηση, την αφή, την ακοή οι παιδαγωγοί στοχεύουν να ενεργοποιήσουν το παιδί και να του προσδώσουν περισσότερα ερεθίσματα. Το παιχνίδι και οι κινητικές ασκήσεις αποτελούν καθημερινή ανάγκη στην προσπάθεια των παιδιών να κατανοήσουν τον εαυτό τους και να τον διαχωρίσουν από το υπόλοιπο περιβάλλον και τα άλλα παιδιά. Όταν κατακτήσουν την έννοια του εαυτού τους, θα είναι έτοιμα να ενταχθούν και να γίνουν μέλη μιας ομάδας και να αποκτήσουν το αίσθημα του ανήκειν, κάνοντας την πρώτη προσπάθεια κοινωνικοποίησης τους.

Μια ματιά στο πρόγραμμα μας....

προγαρμμα παιδικοθ