Παράθυρα Ευκαιρίας

Σύμφωνα με τη Νευρογένεση ο εγκέφαλος είναι ένα σύνολο νευρικών δομών που συνεργάζονται με αποτέλεσμα ο ζωντανός οργανισμός να σκέπτεται και να εκφράζεται.
Ενώ οι νευρικές αυτές δομές δημιουργούνται στον εγκέφαλο από την περίοδο της κύησης ακόμη, η προσχολική ηλικία είναι η εποχή όπου ο εγκέφαλος δικτυώνεται νευρικά (δημιουργούνται δίκτυα νευρώνων) με αποτέλεσμα το μικρό παιδί να προικίζεται με εκπληκτικές ικανότητες μάθησης.
Σύμφωνα με τη νευροφυσιολογία υπάρχουν κάποιες χρυσές περίοδοι κατά τις οποίες ο εγκέφαλος οργανώνει τα "νευρωνικά κυκλώματα" και είναι βιολογικά προγραμματισμένος για την ανάδυση μιας ικανότητας. Για εκείνο το χρονικό διάστημα το παιδί έχει μία εσωτερική παρόρμηση να αναπτύξει μια επί μέρους ικανότητα και αναζητά ερεθίσματα και εμπειρίες σχετικές με αυτήν. Με τη λήξη της χρυσής περιόδου ή του παραθύρου ευκαιρίας όπως αλλιώς λέγεται, η εσωτερική αυτή παρόρμηση και ευαισθησία εξαφανίζεται.
Σήμερα γνωρίζουμε, από νευρολογικές μελέτες, μερικές από τις «χρυσές περιόδους», το πότε δηλαδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος δημιουργεί τις νευρωνικές υποδομές για τις ικανότητες αυτές. Αυτές φαίνονται παρακάτω:

 parathyra-eukairias

Οι συνάψεις των νευρικών δικτύων που αποτελούν τη βάση κάθε δεξιότητας δεν σταματούν να δημιουργούνται, ωστόσο μετά το πέρας της κάθε χρυσής περιόδου δεν καθιερώνονται ούτε τόσο εύκολα, ούτε τόσο αποτελεσματικά.

Πρωταρχικός στόχος του Σχολείου μας είναι να προσφέρουμε στο παιδί ένα κατάλληλο περιβάλλον πλούσιο σε υλικά και πνευματικά ερεθίσματα που θα αξιοποιηθούν από το παιδί τότε που αυτό τα επιζητά.
Δεδομένου ότι η μάθηση και το συναίσθημα είναι δυο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες οι δράσεις και δραστηριότητες του σχολείου επιλέγονται κατάλληλα έτσι ώστε να προσφέρουν ευχαρίστηση, χαρά και επιθυμία στο παιδί. Οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο κατασταλτικά απέναντι στη μάθηση και τη σχολική κοινότητα γενικότερα.

Η γνώση που αποκτάται με καταναγκασμό δε συγκρατείται από τη μνήμη. (Πλάτωνας) .