23 Ιουλίου 2013 In Νέα 0 σχόλιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014,

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

Δικαιολογητικά συμμετοχής

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ STAGE του ΟΑΕΔ

Όλες οι ενδιαφερόμενες, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν, ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών ή απλή φωτοτυπία με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους συγκεντρωμένα μέσα σ’ ένα λευκό φάκελο. Όλα τα δικαιολογητικά, εκτός του Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την 21η Ιουνίου 2013. :

   1)     Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

             Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής,  

             απαιτείται και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

   2)     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας

   πρόσκλησης), και

  • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση)
  • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
  • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
  • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άντρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του,απατείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας

                       3)     Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011).

                                                            Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.

  Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά και 35.000€ για μητέρες που έχουν άνω των 3 παιδιών .

   Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

   Οι έγγαμες μητέρες που υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους.

          4)     Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενουςμήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

          5)     Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο   σύζυγος,

  • Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
  • με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της,

απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

 6)     Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης, και

 7)     Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

Το έγγραφο των αιτήσεων των ωφελούμενων μητέρων θα βγει στη δημοσιότητα στις 25 Ιουλίου 2013 μετά την ανάρτηση των στοιχείων των οριστικών πινάκων επιλέξιμων φορέων και δομών. Έως τότε μπορείτε να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά σας έγγραφα για να ελεγχθούν, ώστε να μην υπάρξει αιτία απόρριψης.

Τέλος, σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης όσον αφορά την κατάσταση απασχόλησης, την εργασιακή σχέση και το είδος απασχόλησης,

περισσότερα μόρια δίνονται σε εργαζόμενες μητέρες με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

15 Ιουλίου 2013 In Εκδηλώσεις 0 σχόλιο

Το Θεσσαλικό Θέατρο κλείνοντας 30 χρόνια δημιουργικής και καλλιτεχνικής πορείας, αποφάσισε να παρουσιάσει για την Καλοκαιρινή περίοδο 2013, την θρυλική «Φαύστα» του Μπόστ, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, ξεκινώντας την Περιοδεία του, από τον Πολυχώρο-« Άξιον Εστί», στον Προφήτη Ηλία στην ΄Αλλη Μεριά - Βόλου , την  ΔΕΥΤΕΡΑ  15 ΙΟΥΛΙΟΥ  στις 9.15 το βράδυ.

Η «Φαύστα» είναι ένα ιδιόμορφο έργο της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, που γράφτηκε το 1962 και έγινε τόσο αγαπητό που κέρδισε τον τίτλο του κλασσικού στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Η σάτιρα του έργου στοχεύει στο μικροαστό Έλληνα, τον καθωσπρεπισμό, τη ημιμάθεια, το νεοπλουτισμό, την ξενομανία, καθώς και την ελληνική πολιτική ζωή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ :  

Σκηνοθεσία : Κώστας Τσιάνος 

Μουσική επιμέλεια : Σπύρος Καβαλιεράτος

Σκηνικά : Θάνος Καρώνης

Τις ενδυμασίες, τους φωτισμούς, το σχεδιασμό αφίσας και προγράμματος επιμελήθηκε το εργαστήρι του θεσσαλικού θεάτρου.

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Γιαβρής

 

ΠΑΙΖΟΥΝ :

Νικολέττα Βλαβιανού, Σταύρος Νικολαίδης,  Πάνος Σταθακόπουλος,  Μαίρη Σαουσοπούλου, Βασίλης Γιαβρής, Χάρης Φλέουρας, Ηλίας Μπέρμπερης.

 

 

20 Ιουλίου 2013 In Νέα 0 σχόλιο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 η έκθεση του Αστέρη Γκέκα με θέμα «Ἄξιον ἐστί ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», στις εγκαταστάσεις του Άξιον εστί, στην Άλλη Μεριά. Η έκθεση του καλλιτέχνη αποτέλεσε ένα εικαστικό πανηγύρι ζωγραφικής, εγκαταστάσεων και κατασκευών που ήταν έτοιμο να υποδεχτεί τους φίλους και θαυμαστές των τεχνών!

Επίσης, για το διάστημα 11 έως και 14 Ιουνίου,τα πρωινά, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν το δάσκαλο Αστέρη Γκέκα για μία ξενάγηση στην έκθεση και για ένα καθημερινό εργαστήρι με τίτλο «Το Δέντρο μου».

Οι μαθητές του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Άξιον εστί, ήταν εκείνοι που ολοκλήρωσαν τις εκπαιδευτικές συναντήσεις του καλλιτέχνη με μαθητές υλοποιώντας μαζί του ένα διήμερο πρόγραμμα, 8 & 9 Ιουλίου με θέμα "Το δέντρο της ζωής μας".  Το βίωμα.. μοναδικό! Οι εμπειρίες.. αξέχαστες! Το αποτέλεσμα.... καλλιτεχνικό!

 

Σύντομα φωτογραφικό υλικό.

 

 

22 Ιουλίου 2013 In Νέα 0 σχόλιο

άξιον εστί
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ-
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2,5 ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά λειτουργεί στην πόλη μας
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ άξιον εστί
και δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών να βιώσουν μια σειρά δημιουργικών δράσεων
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, Προφήτη Ηλία 12, Άλλη Μεριά Βόλου.

Το πρόγραμμα του άξιον εστί έχει σχεδιαστεί από ομάδα έμπειρων παιδαγωγών, στηρίζεται στις βασικές αρχές της Σύγχρονης Παιδαγωγικής και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:
Μουσική- Μουσικά Σύνολα- Ρυθμική-Μπαλέτο- Παραδοσιακοί χοροί- Φιλαναγνωσία- Παιδική Λογοτεχνία- Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών- Εικαστικά- Κουκλοθέατρο- Αστρονομία-Μαγειρική.

Για τη φετινή χρονιά 2013-2014 επιπλέον θα παρέχει στα παιδιά:

1)Μαθήματα κολύμβησης με εξειδικευμένο προσωπικό, λειτουργώντας στις εγκαταστάσεις του, θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα,

2)Μελέτη (προετοιμασία των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας),

3)Εργαστήρι Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

Για τη σχολική χρονιά 2013-2014 θα λειτουργήσει επίσης στις εγκαταστάσεις του άξιον εστί,
για πρώτη φορά ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ,
για παιδιά ηλικίας 2.5 έως 5 ετών,

Οι υπηρεσίες για τα παιδιά είναι δωρεάν και επιδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωή» ΕΣΠΑ 2013-2014.

Οι εγγραφές αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Βόλου :
ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ, ΚΑΤΗΧΩΡΙ, ΑΝΑΚΑΣΙΑ, ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ, ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ, ΚΑΡΑΓΑΤΣ, Ν.ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ), ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΥΡΟΣ, ΠΑΛΑΙΑ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΑΛΥΚΕΣ, ΑΓΡΙΑ

Υπάρχει η δυνατότητα της παροχής μετακίνησης των παιδιών
και για τις δύο Δομές με σχολικό λεωφορείο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 2 Αυγούστου 2013.

Στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ 2013-2014
μπορούν να συμμετέχουν ωφελούμενες μητέρες: Άνεργες, Μισθωτές, Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, Αυτοαπασχολούμενες εκτός πρωτογενή τομέα, Συμμετέχουσες σε προγράμματα Ν.Θ.Ε., Ν.Ε.Ε., ΚΕΚ και STAGE

Για πληροφορίες και έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων απευθυνθείτε στα τηλέφωνα :
6976683134 ή 2421027767 Προφήτη Ηλία 12 Άλλη Μεριά Βόλου
6944413665 ή στο 2421027761 Αν. Γαζή 72Α Βόλος

Το Άξιον εστί σας προσκαλεί να αξιοποιήσουμε όλοι μαζί τις δραστηριότητες,
θεωρώντας το ως μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την εκπαίδευση των παιδιών μας
και την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Mπορείτε να μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας στο facebook : ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

Με εκτίμηση άξιον εστί ,
Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Σελίδα 7 από 7
Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ