ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Ε.Ε.

23 Ιουλίου 2013 In Νέα 0 σχόλιο
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014,

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Ε.Ε. ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Όλες οι ενδιαφερόμενες, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν, ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών ή απλή φωτοτυπία με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους συγκεντρωμένα μέσα σ’ ένα λευκό φάκελο. Όλα τα δικαιολογητικά, εκτός του Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την 21η Ιουνίου 2013. :

   1)     Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

             Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής,  

             απαιτείται και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

   2)     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας

   πρόσκλησης), και

  • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση)
  • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
  • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
  • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άντρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του,απατείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας

                       3)     Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011).

                                                            Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.

  Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά και 35.000€ για μητέρες που έχουν άνω των 3 παιδιών .

   Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

   Οι έγγαμες μητέρες που υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους.

          4)     Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενουςμήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

          5)     Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο   σύζυγος,

  • Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
  • με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της,

απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

 6)     Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και

 7)    Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής»

      

Το έγγραφο των αιτήσεων των ωφελούμενων μητέρων θα βγει στη δημοσιότητα στις 25 Ιουλίου 2013 μετά την ανάρτηση των στοιχείων των οριστικών πινάκων επιλέξιμων φορέων και δομών. Έως τότε μπορείτε να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά σας έγγραφα για να ελεγχθούν, ώστε να μην υπάρξει αιτία απόρριψης.

Τέλος, σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης όσον αφορά την κατάσταση απασχόλησης, την εργασιακή σχέση και το είδος απασχόλησης,

περισσότερα μόρια δίνονται σε εργαζόμενες μητέρες με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Διαβάστηκε 1490 φορές

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Νέα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Ε.Ε.